Convidats confirmats que acudiran al congrés de confluència del dia 18 d’octubre

Juan López de Uralde, coportaveu d’Equo

Carolina López, coportaveu d’Equo

Joan Baldoví, diputat al Congrés dels diputats per Compromís-EQUO

Florent Marcellesi, futur eurodiputat d’Equo

Joan Ribó, portaveu del grup municipal de Compromís en l’Ajuntament de València

David Abril, portaveu IniciativaVerds de Mallorca

Enric Morera, diputat a Les Corts valencianes per Compromís

Sergi Alegre, membre del Consell Nacional de ICV i tinyent d’Alcalde del Prat de Llobregat

Jordi Sebastià, eurodiputat de Compromís

Patxi Esquembre, alcalde de Villena

Mònica Oltra, diputada a Les Corts valencianes per Compromís

Anuncios

Companyes i companys:

Us convoquem al congrés de la nova organització verda valenciana, el pròxim dia 18 d’octubre, a la ciutat de València. És l’hora del congrés de confluència de les dues organitzacions que han decidit unir-se, Els Verds – Esquerra Ecologista i Equo del País Valencià, d’acord amb les decisions que les dues formacions adoptaren en les seues assemblees celebrades a Elda el passat 28 de juny. Este correu t’ha arribat perquè figures en les llistes d’afiliació o simpatitzant d’una de les dues organitzacions.

La nova organització verda, el nom de la qual està per decidir, hereta el treball fet per Els Verds-EE al sí de la societat valenciana així com el paper de partit fundador de Compromís i, a l’hora, el de l’organització d’Equo del País Valencià, tot mantenint la seua sobirania.

Tenim per endavant, fins a la data del congrés, un treball apassionant per a acabar de donar forma a l’organització. Necessitem uns estatuts, per a poder legalitzar-la, així com un text que reflexe la nostra opció política en relació a la societat en la qual vivim. A més a més, d’acord a les previsions que figuren als estatuts, haurem de triar l’equip que ha de coordinar el treball de tot el partit, així com als nostres portaveus.

Un congrés per a fundar una organització no es fa moltes vegades en la vida. No cal dir que és molt important la teua participació. Esperem que puguen participar activament totes les persones afiliades, i també totes les amigues i amics que s’han acostat, al llarg del temps, a qualsevol de les dos organitzacions. L’assistència i implicació de totes les persones generarà el coratge que ens cal per a què la nostra organització siga un instrument per a transformar la societat i protegir el planeta des del País Valencià. Com que hi ha bona saó, esperem que done fruits esplèndids i útils per a canviar el món.

Al congrés, han sigut convidats diversos representants de les formacions amigues com ara Iniciativa i el Bloc, representants parlamentaris i als portaveus d’Equo federal i dels Verds europeus, amb els que tindrem l’oportunitat de compartir un dia molt important per a l’ecologisme polític al nostre país.

En els dies vinents t’arribaran les propostes de document polític i d’estatuts perquè pugues participar en la seua millora. A més a més, segons ho decidisca cada territori, vos arribaran les convocatòries per a fer les assemblees locals o comarcals prèvies al congrés. Més endavant, t’enviarem el programa complet del congrés.

Ens veiem el 18 d’octubre a València!

Comissió Coordinació Verds-Equo PV
València, 6 setembre 2014


 

Compañeras y compañeros:

Os convocamos al congreso de la nueva organización verde valenciana, el próximo día 18 de octubre, en la ciudad de Valencia. Es la hora del congreso de confluencia de las dos organizaciones que han decidido unirse, Els Verds – Esquerra Ecologista y Equo del País Valenciano, de acuerdo con las decisiones que las dos formaciones adoptaron en sus asambleas celebradas en Elda el pasado 28 de junio. Este correo te ha llegado porque figuras en las listas de afiliación o simpatizante de una de las dos organizaciones.

La nueva organización verde, el nombre de la cual se tiene que decidir, hereda el trabajo hecho en la sociedad valenciana por Els Verds-EE así como el papel de partido fundador de Compromís y, al mismo tiempo, el de la organización de Equo del País Valenciano, todo ello manteniendo su soberanía.

Tenemos por delante, hasta la fecha del congreso, un trabajo apasionante para acabar de dar forma a la organización. Necesitamos unos estatutos, para poder legalizarla, así como un texto que refleje nuestra opción política en relación a la sociedad en la cual vivimos. Además, según las previsiones que figuran en los estatutos, tendremos que elegir al equipo que ha de coordinar el trabajo de todo el partido, así como a nuestros portavoces.

Un congreso para fundar una organización no se hace muchas veces en la vida. No hay que decir que es muy importante tu participación. Esperamos que puedan participar activamente todas las personas afiliadas y también todas las amigas y amigos que se han acercado, a lo largo del tiempo, a cualquier de las dos organizaciones. La asistencia e implicación de todas las personas generará el entusiasmo necesario para que nuestra organización sea un instrumento de transformación de la sociedad y con el que proteger el planeta desde el País Valenciano.

Al congreso han sido invitados varios representantes de las formaciones amigas como por ejemplo Iniciativa y el Bloc, representantes parlamentarios y a los portavoces de Equo federal y de los Verdes europeos, con los que tendremos la oportunidad de compartir un día muy importante para el ecologismo político de nuestro país.

En los días próximos te llegarán las propuestas de documento político y de estatutos para que puedas participar en su mejora. Además, según lo decida cada territorio, os llegarán las convocatorias para hacer las asambleas locales o comarcales previas al congreso. Más adelante, te enviaremos el programa completo del congreso.

Nos vemos el 18 de octubre en Valencia!

Comisión Coordinación Verds-Equo PV
Valencia 6 septiembre 2014

Ordre del dia

Congrés de confluència d’Els Verds EE i Equo del PV
18 octubre 2014.
Centre Octubre.

Ordre del dia

10:30 Acreditacions
11:00 Obertura i elecció de la mesa
11:15 Intervencions convidats
12:15 Presentació al plenari del document polític per part dels ponents

12:30 Descans

13:00 Presentació al plenari del projecte d’estatuts per part dels ponents
13:15 Informació sobre el procés de les comissions de la vesprada
13:20 Intervencions
13:40 Formació de les comissions (formar els grups i distribució d’espais)

13:45 Dinar (cal inscripció)

15:30 Reunions de les comissions
1) Estatuts
2) Carta política
3) Comissió electoral congrés

16:30 Votacions Carta política i Estatuts

17:00 Descans

17:30 Presentació candidatures Consell Executiu
18:00 Votació Consell Executiu i, si escau, portaveus
18:30 Resolucions congrés
18:40 Resultat votacions i presentació Consell Executiu
18:45 Cloenda a càrrec dels portaveus

19:00 Dinàmica de grups per conéixer-se els participants.
19:30 Actuacions musicals

20:30 Sopar (cal inscripció)

Durant el congrés es farà una dinàmica de grups per conéixer-se els participants

—ooOoo—

Congreso de confluencia de Els Verds-EE y Equo del PV
18 octubre 2014.
Centre Octubre.
Orden del día

10:30 Acreditaciones
11:00 Apertura y elección de la Mesa
11:15 Intervenciones invitados
12:15 Presentación al plenario del documento político por parte de los ponentes

12:30 Descanso

13:00 Presentación al plenario del proyecto de estatutos por parte de los ponentes
13:15 Información sobre el proceso de las comisiones de la tarde
13:20 Intervenciones
13:40 Formación de las comisiones (formar los grupos y distribución de espacios)

13:45 Comida (hace falta inscripción)

15:30 Reuniones de las comisiones
1) Estatutos
2) Carta política
3) Comisión electoral congreso

16:30 Votaciones Carta política i Estatutos

17:00 Descanso

17:30 Presentación candidaturas Consell Executiu
18:00 Votación Consell Executiu i, si así se acuerda, a portavoces
18:30 Resoluciones congreso
18:40 Resultado votaciones y presentación Consell Executiu
18:45 Conclusión del congreso a cargo de los portavoces

19:00 Dinámica de grupos para conocerse los participantes.
19:30 Actuaciones musicales

20:30 Cena (hace falta inscripción)

Durante el congreso se hará una dinámica de grupos para conocerse los participantes

Candidatures

Estimades companyes/estimats companys:

Seguim preparant el congrés. Segons l’ordre del dia, a l’assemblea hem d’aprovar els documents (estatuts i carta política) els quals teniu en la web que hem disposat per a l’ocasió

Presentació candidatures
Igualment, hem de triar les persones que han de formar part de la nova direcció. Fins que no aprovem els estatuts no ho sabrem però estarem al voltant de 12 o 14, amb paritat de gènere, el que significa que haurem de fer dos llistes: una per a dones i una altra per a homes i triar les més votades de cada llista fins a completar el nombre total que es decidisca.

És per això que hem d’anar preparant les candidatures i la presentació de les persones que han de portar endavant les tasques del partit en l’etapa vinent.

Per a la presentació de candidatures al Consell Executiu és important enviar unes notes (unes 150 paraules màxim) amb el motiu de presentar-se, explicant allò que es considere important per part de la persona candidata. Important: adjuntar una foto.

Podeu fer-ho enviant directament la vostra documentació  omplint el formulari 

Inscriure’s en la web
Recordem la importància de convocar a totes les persones interessades per a participar en el congrés i d’inscriure’s en la web. És un treball en el qual podem participar totes i tots.

Comissió de Coordinació Verds-Equo PV
València, 24 setembre 2014